چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 جمعه ٢٠ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دبیر علمی جشنواره رسانه‌های دیجیتال سلامت خبر داد:
تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سلامت دیجیتالی
 پنج شنبه ١٩ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ١٥ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ١٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ٧ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت و رییس جشنواره رسانه های دیجیتال خبر داد:
حمایت ویژه از برگزیدگان جشنواره رسانه‌های دیجیتال سلامت
 چهارشنبه ١٤ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ١٢ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ٢٣ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>